Monolith, kjeramisk grill ! Håper mange får gleden av å grille på en slik.