Her lager jeg gravet torskefile. Oppskrift under fiskeretter.