Brødbakst i grill. Med en bakesten er det mulig. Brødet blir veldig godt.